خرید خاک گلدان نامرغوب عامل 70 درصد آفات گیاهان آپارتمانی

بسیار از ما سوال می شود که این همه آفت از کجا می آیند؟ جواب این است که به گفته کارشناسان، 70 درصد از آفات و بیماریهای گیاهان از خاک آلوده است.
پس با خرید خاک گلدان مرغوب، گیاه خود را در بستری سالم پرورش دهید.

+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند مشاهده سریع

خرید خاک گلدان

خاک برگ مرغوب بهکام

۴۵,۰۰۰ تومان۱۴۵,۰۰۰ تومان
-15%
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند مشاهده سریع

خرید خاک گلدان

خاک سانسوریا بهکام

۵۵,۰۰۰ تومان۱۱۵,۰۰۰ تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند مشاهده سریع

خرید خاک گلدان

بستر آماده کاشت بهکام

۵۵,۰۰۰ تومان۱۱۵,۰۰۰ تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند مشاهده سریع
۵۵,۰۰۰ تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند مشاهده سریع

کودها و هورمونها

کود ورمی کمپوست بهکام

۲۵,۰۰۰ تومان۵۵,۰۰۰ تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند مشاهده سریع
ناموجود
۴۵,۰۰۰ تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند مشاهده سریع
۴۵,۰۰۰ تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند مشاهده سریع
۴۵,۰۰۰ تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند مشاهده سریع

خرید خاک گلدان

پوکه معدنی بهکام

۲۵,۰۰۰ تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند مشاهده سریع
۲۵,۰۰۰ تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند مشاهده سریع
۲۵,۰۰۰ تومان
سوالی برایتان پیش آمده؟ از ما بپرسید
0