-7%

خاک و بستر کاشت

بستر آماده کاشت بهکام

۲۴,۰۰۰ تومان۲۰۰,۰۰۰ تومان
-13%

خاک و بستر کاشت

خاک برگ مرغوب بهکام

۲۸,۰۰۰ تومان۱۸۰,۰۰۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان۷۰,۰۰۰ تومان
۳۸,۰۰۰ تومان۳۳۰,۰۰۰ تومان

خاک و بستر کاشت

کود ورمی کمپوست بهکام

۱۶,۰۰۰ تومان۱۵۰,۰۰۰ تومان

خاک و بستر کاشت

پوکه معدنی بهکام

۱۵,۰۰۰ تومان۳۰,۰۰۰ تومان
۸,۰۰۰ تومان۴۵,۰۰۰ تومان
blank

هزینه ارسال 
شهرستان: 30,000 تومان
(پست سفارشی)
تهران: 25,000 تومان
(زیر 24 ساعت)
سفارشات تهران
بالای 200 هزار تومان (رایگان) 

فروشگاه سرچنار
close-link
0
blank