خرید خاک گلدان نامرغوب عامل 70 درصد آفات گیاهان آپارتمانی

بسیار از ما سوال می شود که این همه آفت از کجا می آیند؟ جواب این است که به گفته کارشناسان، 70 درصد از آفات و بیماریهای گیاهان از خاک آلوده است.
پس با خرید خاک گلدان مرغوب، گیاه خود را در بستری سالم پرورش دهید.

خرید خاک گلدان

خاک برگ مرغوب بهکام

۴۵,۰۰۰ تومان۱۴۵,۰۰۰ تومان
-15%

خرید خاک گلدان

خاک سانسوریا بهکام

۵۵,۰۰۰ تومان۱۱۵,۰۰۰ تومان

خرید خاک گلدان

بستر آماده کاشت بهکام

۵۵,۰۰۰ تومان۱۱۵,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان

کودها و هورمونها

کود ورمی کمپوست بهکام

۲۵,۰۰۰ تومان۵۵,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان

خرید خاک گلدان

پوکه معدنی بهکام

۲۵,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
0