فروش انواع کود و هورمونهای گیاهی

۷۰,۰۰۰ تومان۳۳۰,۰۰۰ تومان
-11%
۷۰,۰۰۰ تومان۳۲۰,۰۰۰ تومان
-14%

کودها و هورمونها

کود 36-12-12+TE باواریا

۶۰,۰۰۰ تومان۳۲۰,۰۰۰ تومان

کودها و هورمونها

کود 10-52-10+TE باواریا آلمانی

۷۰,۰۰۰ تومان۲۹۰,۰۰۰ تومان

کودها و هورمونها

کود گرانوله پروتکت نیچر

۲۲۰,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان۱۹۵,۰۰۰ تومان

کودها و هورمونها

کود آهن پروتکت نیچر

۲۰,۰۰۰ تومان۱۱۰,۰۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان

کودها و هورمونها

هورمون اکسین پروتکت نیچر

۸۰,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
0