انواع سم برای از بین بردن آفات و قارچ گیاهان

سم ها و قارچ کش ها

قارچ کش ترکیبی دکتر پلنت

۴۹,۰۰۰ تومان۱۴۹,۰۰۰ تومان

سم ها و قارچ کش ها

کنه کش آبامکتین دکتر پلنت

۴۹,۰۰۰ تومان۵۹,۰۰۰ تومان
فرصت برنده شدن در سلف سرویس سرچنار را از دست ندهید.

هر هفته سه نفر

  • جایزه را شما انتخاب می کنید.
  • هر هفته به سه نفر جایزه می دهیم.
  • امتیاز جمع کنید و برنده سلف سرویس سرچنار شوید.
سم
close-link