انواع سم برای از بین بردن آفات و قارچ گیاهان

-22%

سم ها و قارچ کش ها

قارچ کش ترکیبی دکتر پلنت

۸۰,۰۰۰ تومان۲۵۰,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان۱۲۰,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان۹۰,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان۹۰,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان۹۰,۰۰۰ تومان

سم ها و قارچ کش ها

آفت کش خاک گلدان

۵۵,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان

سم ها و قارچ کش ها

قارچکش کاپتان پروتکت نیچر

۵۰,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
ناموجود
۲۵,۰۰۰ تومان
0