بایگانی برچسب: مشکلات کالادیوم

کالادیوم یا فیل گوش بی نظیر در ترکیب رنگ

کالادیوم فیل گوش Caladium bicolor

هیچ گیاهی نمی تواند در ترکیب رنگها با کالادیوم رقابت کند به طوریکه تشریح رنگها تقریباً غیر ممکن است. شرایط کامل نگهداری کالادیوم را بخوانید.

سوالی برایتان پیش آمده؟ از ما بپرسید
0