هورمون بوستر پروتکت نیچر (HB)

۸۵,۰۰۰ تومان

هورمون بوستر یا HB در اصل عصاره چهار گیاه است. این هورمون در افزایش عملکرد گیاه، سرحالی و سرعت رشد گیاه عملکرد فوق العاده ای دارد. و رشد گیاه را تا 30 درصد افزایش میده.

هورمون بوستر مناسب برای گیاهانی که توقف رشد دارند

گاهی گیاه آپارتمانی شما با وجود فراهم بودن همه شرایط، رشد کمی دارد و این موضوع باعث نا امیدی شما می شود. هورمون بوستر با توجه به طبیعی بودن آن و همچنین تجربه مشتریان سایت سرچنار می تواند گزینه بسیار خوبی باشد که این مشکل را برطرف کنید. البته باز هم تاکید می شود که باید همه شرایط حیاتی گیاه (نور، آب، دما، خاک مناسب و رطوبت) را فراهم کنید سپس با استفاده از این هورمون تاثیر بی نظیر آن را مشاهده کنید.

شما با خرید این محصول 1190 امتیاز کسب می کنید.
you must log in to view the form conversion of امتیاز into wallet credit.
0
هورمون بوستر
هورمون بوستر پروتکت نیچر (HB)