بایگانی برچسب: Beloperone guttata

آشنایی با گل بلپرون یا میگویی

گل بلپرون میگویی مشعلی

زیبایی گل بلپرون یا میگویی یا مشعلی در حقیقت ناشی از زیبایی براکته های فلس مانند است وگرنه گلهای باریک و ریز و سفید رنگ آن قابل توجه نیستند.

0