کود مایع ریشه زایی پروتکت نیچر

۶۵,۰۰۰ تومان

کود مایع ریشه زایی پروتکت نیچر

ریشه دهی قلمه بعضی از گیاهان به سختی یا به کندی صورت می گیرد. و همین ممکن است باعث نا امیدی و عدم موفقیت شما در تکثیر گیاهان زیبایتان شود. هورمون ریشه زای پروتکت که به صورت محلول در اختیار شما قرار گرفته است، سرعت و احتمال ریشه زایی قلمه ها را به شدت افزایش می دهد.

به طریقه مصرف هورمون، توجه کنید چون استفاده بیش از اندازه این محصول می تواند نتیجه معکوس به شما بدهد.

کود مایع ریشه زایی
کود مایع ریشه زایی پروتکت نیچر
شما با خرید این محصول 910 امتیاز کسب می کنید.
You must be logged in to view the form conversion of امتیاز into wallet credit.
0