بایگانی برچسب: افوربیا

آشنایی با گیاه آپارتمانی افوربیا و نحوه نگهداری آن

گیاه آپارتمانی افوربیا

گیاه آپارتمانی افوربیا با نام علمی Euphorbia از خانواده فرفیون (EUPHORBIACEA) می باشد. زیستگاه اصلی افوربیا آفریقای جنوبی، آمریکا و عربستان

آشنایی با گیاهان آپارتمانی مقاوم به گرما

گیاهان آپارتمانی مقاوم به گرما

گیاهان آپارتمانی مقاوم به گرما را باید از بین گیاهانی انتخاب کنیم که در مقابل نور خورشید دوام داشته و سبز و مرطوب می مانند.

0