بایگانی برچسب: گیاه دراسینا پرچمی

دراسنا پرچمی یا اژدهای ماداگاسکار نگهداری آسان

دراسینا پرچمی اژدهای ماداگاسکار دراسینا مارگیناتا

دراسنا پرچمی یا دارسنا مارگیناتا گیاهی است که در اکثر منازل به خوبی رشد می کند. بسیار زیباست، نگهداری آسانی دارد و سریع الرشد است.

0