بایگانی برچسب: Dracaena marginata

دراسنا پرچمی یا اژدهای ماداگاسکار نگهداری آسان

دراسینا پرچمی اژدهای ماداگاسکار دراسینا مارگیناتا

دراسنا پرچمی یا دارسنا مارگیناتا گیاهی است که در اکثر منازل به خوبی رشد می کند. بسیار زیباست، نگهداری آسانی دارد و سریع الرشد است.

0