بایگانی برچسب: Cleistocactus strausii

آشنایی کامل با کلیستو کاکتوس همراه با تصاویر

کلیستو کاکتوس

کلیستو کاکتوس جزء کاکتوس‌های ستونی و استوانه‌ای است که در اندازه کوچک تولید گل می‌کند. قطر آن به اندازه بازوی انسان تا یک مداد متفاوت است.

0